Ziarul "Ziarul de Vrancea" se prezinta sub forma de tabloid, cu dimensiunile tiparului de 27.00 cm x 36.50 cm, avand 32 pagini, din care 16 pagini policromice.

Tirajul ziarului "Ziarul de Vrancea" este de 4.163 exemplare pe editie.

ziarul de vrancea editia online dating-46ziarul de vrancea editia online dating-58ziarul de vrancea editia online dating-29

la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1.

Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... se modifica astfel: Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. Oferte Serviciu (Locuri de munca) SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.

Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... la Judecatoria ..........sediul in ............., Str.

in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ......................

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Data transmiterii anuntului de licitatie este ...............

J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ........................ Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire.succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de ......zile de la data depunerii ofertelor., pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele .............camera ...........sediul Primariei..................Pasul 3 - Inregistrarea anuntului pe site Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.Pasul 4 - Plata anuntului si aparitia in ziarul "Ziarul de Vrancea" Dupa plata anuntului acesta va aparea in ziarul "Ziarul de Vrancea" la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.Pasul 1 - Calcularea pretului Pentru a publica un anunt in ziarul "Ziarul de Vrancea" va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.